Назначение системы

продолжение, начало

  1. Призначення системи.

2.1. Призначення локальної системи моніторингу та оповіщення контролювати ініціатори (чинники) виникнення надзвичайної ситуації в реальному режимі часу а в разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, повідомити про небезпеку:

  • керівників потенційно небезпечного об’єкта;
  • оперативних чергових аварійних служб, підрозділів МНС України, структурних підрозділів з питань цивільного захисту державних адміністрацій та виконавчих органів, рад, територіальних органів внутрішніх справ;
  • керівників підприємств, установ і організацій, що знаходяться в межах зони можливого ураження;
  • місцеві органи виконавчої влади.
  • населення, що знаходиться в межах зони можливого ураження;

2.2. Небезпека БАЗС обумовлена наявністю в технологічному процесі, в якості робочого середовища, вибухопожеженебезпечних речовин — бензину та зрідженого вуглеводневого газу (СВГ).

Технологічно і територіально обладнання БАЗС можна розділити на п’ять блоків:
Блок 1 — автоцистерна для доставки палива на АЗК; блок обмежений по виходу рідкого палива запірною арматурою вузла зливу автоцистерни, по входу — запірною арматурою, засувка Ду 100 прийомного трубопроводу резервуара;
Блок 2 — склад зберігання палива; блок обмежений по входу рідкого палива запірною арматурою, засувка Ду 100 прийомного трубопроводу резервуара, по виходу — запірною арматурою, засувка Ду 100 роздавальної трубопроводу резервуара;
Блок 3 — паливозаправна колонка; блок обмежений по входу рідкого палива запірною арматурою, засувка Ду 100 роздавальної трубопроводу резервуара, по виходу — краном гнучкого шланга;
Блок 4 — автоцистерна для доставки СВГ на АЗК; блок обмежений по виходу СВГ зливним вузлом автоцистерни, по входу СВГ — крани кульові DN32;
Блок 5 — АЗК; блок обмежений по входу СВГ — кульовими кранами DN32, DN25, по виходу СВГ — кульовими кранами DN20, DN25, клапаном 21 скидання парової фази.

Блоки разделения МАЗС по техногенной опасности

Блоки разделения МАЗС по техногенной опасности

За умови правильного обслуговування та експлуатації обладнання небезпечні речовини, що знаходяться в ньому, небезпеки не представляють. Однак оскільки існує можливість протоки небезпечних речовин або розгерметизації містящего їх обладнання, а також самозаймання проток та утворення вибухопожежонебезпечних хмар в результаті помилкових дій персоналу, то можливість прояву небезпечних властивостей речовин існує реально.

У процесі експлуатації БАЗС найбільш ймовірними є наступні аварійні ситуації та аварії: розгерметизація автоцистерн та технологічного обладнання, вилив (викид) небезпечних речовин, утворення протоки, вибухопожежонебезпечних хмар, пожежа проток небезпечних речовин, вибух, горіння вибухопожежонебезпечних хмар у відкритому просторі; вибух в автоцистернах і технологічному обладнанні.

2.3. Кількість та місця розміщення пунктів управління ЛАСМО:

  • один пункт управління, місцезнаходження в операторної БАЗС.

2.4. Конкретні межі ЛАСМО, населені пункти і райони, включені  в систему:

  • м. ХХХХХХХ вул. ХХХХХХХХ,  в межах  максимального ураження, згідно розрахунку ПЛАС,  — радіус 142,9 м. (дивись: схему 1, схему 2).

Максимальная площадь оповещения людей при возникновении техногенной аварии (взыв, пожар)

Максимальная площадь оповещения людей при возникновении техногенной аварии (взыв, пожар)

схема 1

Разбивка территории поражения на секторы в зависимости от степени техногенной опасности и населения

Графическое отображение радиуса поражения. Разбивка территории поражения на секторы в зависимости от степени техногенной опасности и населения

схема 2

далее

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать − десять =

Яндекс.Метрика